Operacje współfinansowane przez UE

Opublikowano

Przyznana pomoc w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013:

 

 

logotypy 2

 

 

- Umowa nr 00167-6922-UM1100204/10 z dnia 29 listopada 2010r.: Rozwój życia kulturalnego poprzez przebudowę byłej szkoły z przeznaczeniem na świetlicę wiejską celem integracji społecznej mieszkańców wsi Nowa Kościelnica poprzez realizację I etapu inwestycji przebudowy byłej szkoły z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”- kwota uzyskanej pomocy: 177.566,00 zł

 

- Umowa nr 00114-6922-UM1100045/09 z dnia 07 sierpnia 2009r.: Urządzenie terenu na plac zabaw i boisko sportowe w Nowej Kościelnicy - kwota uzyskanej pomocy: 184.592,00 zł

 

 

Przyznana pomoc w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013:

 

 

logotypy 3

 

 

 

 

 

- Umowa nr 00275-6930-UM1130269/12 z dnia 26.09.2013r.: Budowa skateparku w miejscowości Piaskowiec - kwota uzyskanej pomocy: 41.375,00 zł

 

GALERIA

 

Przyznana pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013:

 

 

logotypy 3

 

 

 

 

 

- Umowa nr 01719-6930-UM1143290/14 z dnia 07.10.2014r.: Zorganizowanie Dni Edukacji Kulturalnej w Ostaszewie - kwota pomocy: 37.440,00 zł.

 

GALERIA 1
GALERIA 2

 

- Umowa nr 01702-6930-UM1143298/14 z dnia 25.09.2014r.: Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną przy Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie - kwota uzyskanej pomocy: 25.000,00 zł.

 

GALERIA

 

- Umowa nr 01677-6930-UM1143297/14 z dnia 25.09.2014r.: Zagospodarowanie terenu na boisko do tenisa ziemnego w parku w Ostaszewie - kwota uzyskanej pomocy: 10.092,80 zł.

 

GALERIA

 

- Umowa nr 01198-6930-UM1142456/13 z dnia 10.12.2013r.: Jubileusz Ostaszewa - obchody 680-lecia nadania praw lokacyjnych - kwota pomocy: 21.993,84 zł

 

GALERIA 1
GALERIA 2
GALERIA 3

 

- Umowa nr 01023-6930-UM1141637/12 z dnia 16.08.2013r.: Wyposażenie Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie w wyświetlacz graficzno-tekstowy - kwota pomocy: 3.489,28 zł

 

GALERIA

 

- Umowa nr 01022-6930-UM1141636/12 z dnia 16.08.2013r.: Remont pracowni muzycznej wraz z zakupem sprzętu w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie - kwota pomocy: 12.087,02 zł

 

GALERIA

 

 

Przyznana pomoc w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:

 

 

logotypy 4

 

 

 

 

 

- Umowa nr 00014-6173-SW1100002/11/12 z dnia 15 grudnia 2011r.: Świetlice internetowe – aktywizacja i rozwój świadomości społecznej mieszkańców gminy Ostaszewo – kwota pomocy: 33.170,73 zł

 

GALERIA

 

 

 

Monday the 26th. modyfikacje oraz wdrożenie: Karolina Sypniewska. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.