O nas

Opublikowano

kim jesteśmy

Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie działa od 01 kwietnia 2003 r.
Przedmiotem działania instytucji jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w szczególności polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury, a także rozwijanie kultury fizycznej na terenie gminy Ostaszewo poprzez prowadzenie działalności w zakresie Sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów,imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
Działalność kulturalna nie jest prowadzona wyłącznie w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie, instytucji podlegają również świetlice wiejskie:

• świetlica wiejska w Jezierniku
• świetlica wiejska w Gniazdowie
• świetlica wiejska w Nowej Cerkwi
• świetlica wiejska w Palczewie
• świetlica wiejska w Nowej Kościelnicy

Monday the 26th. modyfikacje oraz wdrożenie: Karolina Sypniewska. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.